คุณพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดยะลา หรือไม่


This site will be discontinued. Please find an alternative.
 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯพอใจ 89% (40)
 
ไม่พอใจ 11% (5)
 
 
Total votes  100% (45)


Comments


Your name:
Comment:
Security code:
Security code:

คุณพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= see results =